หลายสิ่งดูจะชัดเจนขึ้นยามคุณจนมุม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช:ผู้แปลและเรียบเรียง, เชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช

วิจักขณ์ พานิช แปลและเรียบเรียง
แปลและเรียบเรียงจาก “Things Get Very Clear When You’re Cornered: Interview with Chögyam Trungpa” ในวารสาร “The Laughing Man” ฉบับที่ ๒ ปี ค.ศ. ๑๙๗๖

เชอเกียม ตรุงปะ ได้ตัดผ่านเมฆหมอกความตื่นตาตื่นใจของผู้คนในโลกพุทธศาสนาวัชรยานของทิเบต สู่แก่นธรรมแห่งการฝึกตนที่ผู้คนในทุกชาติ ทุกวัฒนธรรมสามารถเข้าไปสัมผัสได้ในชีวิตนี้

ไฟล์แนบขนาด
trungpainterview[1].pdf135.85 KB