วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช:ผู้แปลและเรียบเรียง, เรจินัลด์ เรย์

เรจินัลด์ เรย์ เขียน
วิจักขณ์ พานิช แปลและเรียบเรียง
จาก “In a Word, Dharma” ในวารสาร “Shambhala Sun” ฉบับเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๑

สัจธรรมหาได้มีความหมายและก่อให้เกิดคุณค่าที่แท้จริงต่อชีวิตเรา หากมันเป็นเพียงแค่การรวบรวมของหลักการทางนามธรรมแต่ในทางกลับกันหากสัจธรรมแสดงถึงประสบการณ์อันมีชีวิต เส้นทางแห่งการแสวงหาสัจธรรมแม้จะเป็นสิ่งที่เหนือความคาดหวัง เปี่ยมไปด้วยภยันต์อันตราย ความท้าทาย และน่าหวั่นไหว แต่มันคือหนทางเดียวที่จะนำเราสู่การค้นพบความหมายแห่งการมีชีวิตอยู่ เรจินัลด์ เรย์ ให้คำอธิบายความหมายของธรรมะในแง่มุมของธรรมอันเป็นอนันต์ ธรรมในฐานะปรากฏการณ์ ธรรมในฐานะคำสอน และธรรมในฐานะเส้นทางแห่งการการฝึกตน

ไฟล์แนบขนาด
worddharma.pdf90.93 KB