วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช:ผู้แปลและเรียบเรียง, เรจินัลด์ เรย์

ถ่ายทอดประสบการณ์การฝึกภาวนาเข้มหนึ่งเดือน(dathun) ให้กับคน ๑๕๐ คน ของเรจินัลด์ เรย์ ในรูปแบบของ“การเดินทาง” ที่คนกลุ่มนั้นได้เรียนรู้และค้นพบร่วมกัน

แปลและเรียบเรียง โดย วิจักขณ์ พานิช
จาก “Waiting, Waiting, For What?” ในวารสาร “Shambhala Sun” ฉบับเดือนพฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๐๒

 

ไฟล์แนบขนาด
dathun1.pdf96.08 KB
dathun2.pdf97.81 KB