สู่สายธารแห่งพุทธธรรมในโลกสมัยใหม่

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช, เสาวณีย์ เกษมวัฒนา:ผู้สัมภาษณ์

บทสัมภาษณ์วิจักขณ์ พานิช

ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐

เกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาและการปฏิบัติธรรมในบริบทสังคมสมัยใหม่

เรื่อง : เสาวณีย์ เกษมวัฒนา

ไฟล์แนบขนาด
vichakinterview2.pdf112.88 KB