วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช:ผู้แปลและเรียบเรียง, เรจินัลด์ เรย์

บทความที่แสดงถึงแนวโน้มการภาวนาในบริบทของสังคมยุควัตถุนิยม บริโภคนิยม ที่กำลังพบกับปัญหาความไม่อยู่กับเนื้อกับตัวของผู้ปฏิบัติ บ่อยครั้งที่เรานั่งสมาธิโดยให้ความสนใจแต่เพียงส่วนคอขึ้นไป พักจิตให้ว่ายเวียนวนอยู่ในหัว ตัดขาดจากชีวิตส่วนอื่นๆ การภาวนาจึงกลับกลายเป็นหนทางเพื่อการแยกขาดออกจากการดำเนินชีวิตในแต่ละวันไปโดยปริยาย เขียนโดย เรจินัลด์ เรย์ แปลและเรียบเรียงโดย วิจักขณ์ พานิช

จาก “The Floating Heads” ในวารสาร “Shambhala Sun” ฉบับเดือนกันยายน ค.ศ. ๒๐๐๒

ไฟล์แนบขนาด
floatinghead.pdf93.42 KB