วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/05/2008
ที่มา: 
http://contemplativelibrary.blogspot.com, http://pvichak.blogspot.com, ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา, Contemplative Education Center, มหาวิทยาลัยมหิดล, Mahidol University, วิจักขณ์ พานิช

จดหมายสนับสนุนการคัดเลือกรางวัลโนเบล สันติภาพ ต่อ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ โดย วิจักขณ์ พานิช

ไฟล์แนบขนาด
socialshaman.pdf72.32 KB