"กายมนุษย์" วัตถุดิบแห่งการสร้างสรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ("Human body" material of infinity creation) ระดับ ปริญญาโท

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
10/06/2008
ที่มา: 
ม.ศิลปากร

เลขหมู่ ND1023.ภ6765 2546
ชื่อผู้แต่ง ภานุ สรวยสุวรรณ
ชื่อวิทยานิพนธ์ "กายมนุษย์" วัตถุดิบแห่งการสร้างสรรค์ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ("Human body" material of infinity creation)   ระดับ ปริญญาโท
สาขาวิชา/ภาควิชา สาขาวิชาจิตรกรรม

ไฟล์แนบขนาด
Title_page.pdf100.35 KB
Abstract.pdf133.35 KB
Content.pdf99.67 KB
Chapter1.pdf191.1 KB
Chapter2.pdf178.27 KB
Chapter3.pdf804.45 KB
Chapter4.pdf857.48 KB
Chapter5.pdf144.68 KB
Bibliography.pdf112.66 KB