วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/06/2008
ที่มา: 
www.olddreamz.com, www.lannaworld.com

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 1

เรื่องที่ 1 เหล้า(นิทานชาวไทเขิน)

เรื่องที 2 ควายสามเขา(นิทานชาวไทเขิน)

เรื่องที่ 3 ไอ่หานหมี (นิทานชาวไทยวน)

เรื่องที่ 4 เสี่ยวผีเสี่ยวฅน (นิทานชาวไทลื้อ+ฉบับนิทานชาวไทเขิน)

เรื่องที่ 5 สองคนสองสหาย (นิทานชาวไทใหญ่)

ไฟล์แนบขนาด
1.doc27.5 KB
2.doc26.5 KB
3.doc23.5 KB
4.doc32 KB
5.doc24 KB