วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/06/2008
ที่มา: 
www.olddreamz.com, www.lannaworld.com

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 2

เรื่องที่ 1 2 สหาย(นิทานชาวไทยวน + ฉบับนิทานชาวไทลื้อ)

เรื่องที 2 แมงสี่หูห้าตา

เรื่องที่ 3 ช้างกับเสือ(นิทานชาวไทลื้อ + ฉบับนิทานชาวไทใหญ่)

เรื่องที่ 4 นางกิมก๋อง(นิทานชาวไทใหญ่)

เรื่องที่ 5 กะต๊ำป๋าต่ำตุ๊(นิทานชาวไทยวน)

ไฟล์แนบขนาด
1.doc38.5 KB
2.doc30 KB
3.doc35.5 KB
4.doc23.5 KB
5.doc33 KB