วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/06/2008
ที่มา: 
www.olddreamz.com, www.lannaworld.com

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 3

เรื่องที่ 1 อะลองมดส้ม(นิทานชาวไทใหญ่)

เรื่องที 2 ตาบอดสองสหาย(นิทานชาวไทลื้อ)

เรื่องที่ 3 ไอ่ยี่กั่นพร้า(นิทานชาวไทใหญ่)

เรื่องที่ 4 ไอ่เปลี่ยกับไอ่ตา,(นิทานชาวไทยวน)

เรื่องที่ 5 ต๋องตุ๋ย ต๋องมอง(นิทานชาวไทใหญ่)

ไฟล์แนบขนาด
1.doc26 KB
2.doc22 KB
3.doc30 KB
4.doc23 KB
5.doc22.5 KB