วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
18/06/2008
ที่มา: 
www.olddreamz.com, www.lannaworld.com

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 4

เรื่องที่ 1 เสือ คน งู ลิง(นิทานชาวไทใหญ่)

เรื่องที 2 ลูกฆ่าแม่(นิทานชาวไทยวน)

เรื่องที่ 3 นางแมว(นิทานชาวไทใหญ่)

เรื่องที่ 4 วอกไคหิน

เรื่องที่ 5 จิกจอก(นิทานชาวไทใหญ่)

ไฟล์แนบขนาด
1.doc23 KB
2.doc24.5 KB
3.doc23.5 KB
4.doc25 KB
5.doc28 KB