วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
19/06/2008
ที่มา: 
www.olddreamz.com, www.lannaworld.com

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 5

เรื่องที่ 1 นางไข่ฟ้า(นิทานชาวไทเขิน)

เรื่องที 2 นางปลามุง(นิทานชาวไทใหญ่)

เรื่องที่ 3 นางงูอม

เรื่องที่ 4 ผีม้าบ้อง(นิทานชาวไทยวน)

เรื่องที่ 5 หมาฮุยหรือหมาขนตำ(นิทานชาวไทลื้อ)

ไฟล์แนบขนาด
1.doc33 KB
2.doc23.5 KB
3.doc22.5 KB
4.doc23.5 KB
5.doc27.5 KB