วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
19/06/2008
ที่มา: 
www.olddreamz.com, www.lannaworld.com

รวมนิทานล้านนา ชุดที่ 6

เรื่องที่ 1 นางอูเปียมกับสามลอ(นิทานชาวไทเขิน)

เรื่องที 2 เชียงเหมี้ยงฅ่ำพระยา(นิทานชาวไทยวน)

เรื่องที่ 3 ชาตาบ่ากอกแห้ง(นิทานชาวไทยวน)

เรื่องที่ 4 ม้วยเก้ากอง/หัวล้านเบื่อเห็ด(นิทานชาวไทยวน)

ไฟล์แนบขนาด
1.doc35 KB
2.doc21.5 KB
3.doc23 KB
4.doc23.5 KB