วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
19/06/2008
ที่มา: 
www.olddreamz.com, www.lannaworld.com

รวมตำนานล้านนา ชุดที่ 1

1 ตำนาน  เรียบเรียงโดย อุดม รุ่งเรืองศรี

2 ตำนานสี่เกลอ  เรียบเรียงโดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว

3 ตำนานเมืองฝางและอ่างสลุงเชียงดาว เรียบเรียงโดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว และ พรรณเพ็ญ เครือไทย

4 ตำนานกรณียเมตตสูตร  เรียบเรียงโดย ไข่มุก อุทยาวลี

5 ตำนานพระจันทน์  เรียบเรียงโดย พรรณเพ็ญ เครือไทย

6 ตำนานเมืองสุวัณณะโคมฅำ เรียบเรียงโดย อุดม รุ่งเรืองศรี จาก พงศาวดารโยนก

7 ตำนานรัตนสูตร  เรียบเรียงโดย ไข่มุก อุทยาวลี

ไฟล์แนบขนาด
1.doc26.5 KB
2.doc25.5 KB
3.doc29 KB
4.doc24 KB
5.doc24 KB
6.doc29.5 KB
7.doc28.5 KB