วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
19/06/2008
ที่มา: 
www.olddreamz.com, www.lannaworld.com

รวมตำนานล้านนา ชุดที่ 2

1 ตำนานลำพูน  เรียบเรียงโดย บำเพ็ญ ระวิน

2 ตำนานอาฏานาฏิยปริตร  เรียบเรียงโดย ไข่มุก อุทยาวลี

3 ตำนานเทวดาอันเอาฅนเข้าถ้ำเมืองละพูน เรียบเรียงโดย บำเพ็ญ ระวิน

4 ตำนานมงคลสูตร  เรียบเรียงโดย ไข่มุก อุทยาวลี

5 ตำนานพระบาทเขารังรุ้ง   เรียบเรียงโดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว

6 ตำนานพระญาธัมมิกราช เรียบเรียงโดย อุดม รุ่งเรืองศรี

7 ตำนานฟ้าสมิงฅำหลวง  เรียบเรียงโดย บำรุง บารมี

ไฟล์แนบขนาด
1.doc27.5 KB
2.doc22.5 KB
3.doc25 KB
4.doc22.5 KB
5.doc33 KB
6.doc31.5 KB
7.doc33.5 KB