วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
19/06/2008
ที่มา: 
www.olddreamz.com, www.lannaworld.com

รวมตำนานล้านนา ชุดที่ 3

1 ตำนานดอยเต่า  เรียบเรียงจาก บรรยายสรุปข้อราชการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่พ.ศ.๒๕๓๙

2 ตำนานมังราย เชียงใหม่ เชียงตุง  เรียบเรียงโดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว

3 ตำนานละแวก เรียบเรียงโดย ไพฑูรย์ ดอกบัวแก้ว

4 ตำนานองคุลิมาลปริตร  เรียบเรียงโดย ไข่มุก อุทยาวลี

5 ตำนานพระธาตุช่อแฮ  เรียบเรียงโดย อัจฉรา ประมวล

6 ตำนานวัดพระธาตุศรีดอนแก้ว เรียบเรียงโดย ทรงพันธ์ วรรณมาศ

7 ตำนานพระธาตุศรีดอนคำ

ไฟล์แนบขนาด
1.doc23.5 KB
2.doc25.5 KB
3.doc24 KB
4.doc24.5 KB
5.doc27 KB
6.doc24 KB
7.doc27 KB