วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
19/06/2008
ที่มา: 
www.olddreamz.com, www.lannaworld.com

รวมตำนานล้านนา ชุดที่ 4

1 ตำนานวัดป่าแดงเชียงตุง  เรียบเรียงโดย บำเพ็ญ ระวิน

2 ตำนานแม่ธรณี  เรียบเรียงโดย พรรณเพ็ญ เครือไทย

3 ตำนานแม่ระมิงไชย  เรียบเรียงโดย บำรุง บารมี

4 ตำนานพระแก้วดอนเต้า  เรียบเรียงโดย ขวัญเรือน ตาจุมปา

5 ตำนานสิงหนวัติกุมาร  เรียบเรียงโดย อุดม รุ่งเรืองศรี 

6 ตำนานวัดพระธาตุปูปอ  เรียบเรียงโดย บุปผา คุณยศยิ่ง  จาก เอกสารโรเนียวซึ่งอ้างถึงที่มาจาก "คุ้มหลวงเชียงใหม่"

ไฟล์แนบขนาด
1.doc62.5 KB
2.doc22.5 KB
3.doc41.5 KB
4.doc26.5 KB
5.doc25.5 KB
6.doc23 KB