ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00004 ซิ่นหมี่โลด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/08/2008
ลำดับที่ 00004 ซิ่นหมี่โลด
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00004

รหัส :  01-01-01-000004

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ไหมและ ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ขอนาค

ขนาด กว้าง :  160

ยาว :  106

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  ไม่พบ

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  72

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ไหมสีดำ

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ไหมใช้เทคนิคการมัดหมี่ สีแดง ดำ เขียว เหลือง

ตีนซิ่น สูง :  34

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :   ฝ้ายคู่ สีแดงใช้เทคนิคการจกด้วยไหมสีขาว ฟ้า ฝ้ายสีเหลือง ดำ  ส้ม

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร