ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00006 ซิ่นหมี่โลด

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/08/2008
ลำดับที่ 00006 ซิ่นหมี่โลด
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com


ลำดับที่ :  00006

รหัส :  01-01-01-000006

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลด

ชนิด :  ไหมและ ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่สะเพา หรือหมี่สำเพา

ขนาด กว้าง :  136

ยาว :  91

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  ไม่พบ

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  72

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ไหมสีแดง

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ไหมใช้เทคนิคมัดหมี่ สีแดง ดำ เขียว เหลือง ขาว

ตีนซิ่น สูง :  33

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :   ฝ้ายคู่ สีแดงใช้เทคนิคการจกด้วยไหมสีขาว เขียว ฟ้า ฝ้ายสีเหลือง ดำ 

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา


กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร