ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00007 ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/08/2008
ลำดับที่ 00007 ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com


ลำดับที่ :  00007

รหัส :  01-02-01-000007

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่

ขนาด กว้าง :  127

ยาว :  89

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  ไม่พบ

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  63

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้าย สีน้ำเงินย้อมคราม

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้าย ใช้เทคนิคมัดหมี่ สีน้ำเงิน สีเหลือง หมี่แต่ละลำทอคั่นด้วยฝ้ายสีดำ

ตีนซิ่น สูง :  26

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่ สีแดงใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายสีเหลือง, สีขาว,สีส้ม ,สีดำและไหมสีเขียว

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา


กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร