ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00008 ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/08/2008
ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00008 ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00008

รหัส :  01-02-01-000008

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่โลดฝ้ายย้อมคราม

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่แมงมุม

ขนาด กว้าง :  147

ยาว :  90

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  ไม่พบ

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  65

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่สีน้ำเงินย้อมคราม

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายใช้เทคนิคมัดหมี่ สีคราม,สีเหลือง หมี่แต่ละลำทอคั่นด้วยฝ้ายสีเหลือง

ตีนซิ่น สูง :  25

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :   ฝ้ายคู่สีแดง ใช้เทคนิคการจกด้วยไหมสีเขียว และฝ้ายสีเหลือง , สีน้ำเงินและสีขาว

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา


กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร