ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00010 ซิ่นหมี่ตา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/08/2008
ลำดับที่ 00010 ลำดับที่ 00010 ซิ่นหมี่ตา
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00010

รหัส :  01-03-01-000010

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่ตา

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ ลายนาค+หมี่สลี่

ขนาด กว้าง :  147

ยาว :  93

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  ไม่พบ

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  64

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ไหมสีแดง

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : ไหมใช้เทคนิคมัดหมี่ สีแดง,สีเหลือง,สีเขียว,สีดำทอสลับด้วยเทคนิคการขิดโดยใช้ฝ้ายสีขาวและสีเหลือง

ตีนซิ่น สูง :  29

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :   ฝ้ายคู่สีแดงโดยใช้เทคนิคการจกด้วยไหมสีเขียวใช้ฝ้ายสีเหลือง,สีส้ม,สีดำ

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา


กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร