ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00013 ซิ่นหมี่ตา

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/08/2008
ลำดับที่ 00013 ซิ่นหมี่ตา
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com


ลำดับที่ :  00013

รหัส :  01-03-01-000013

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่ตา

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ ลายนาค

ขนาด กว้าง :  154

ยาว :  99

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  ไม่พบ

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  70

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ไหมสีแดง

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : ไหม ใช้เทคนิคการมัดหมี่ สีแดง,สีเหลือง,สีเขียว,สีดำ
ทอสลับด้วยเทคนิคการขิดโดยใช้ไหมขาวฝ้ายสีเหลือง

ตีนซิ่น สูง :  29

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่ สีแดงใช้เทคนิคการจกโดยใช้ไหมสีดำ,สีขาว,สีฟ้าใช้ฝ้ายสีเหลือง,สีส้ม

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา


กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร