ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00014 ซิ่นหมี่น้อย ตีนสิ้นสีดำ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/08/2008
ลำดับที่ 00014 ซิ่นหมี่น้อย ตีนสิ้นสีดำ
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00014

รหัส :  01-04-01-000014

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย ตีนสิ้นสีดำ

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ และขิด

ขนาด กว้าง :  142

ยาว :  98

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  12

หัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่สีน้ำเงินย้อมคราม

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่ทอคั่นเป็นทิวสีแดง,ขาว,น้ำเงิน,เขียว

ตัวซิ่น สูง :  71

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายสีน้ำเงินย้อมคราม

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายใช้เทคนิคการมัดหมี่ สีขาว,น้ำเงิน,สีเหลืองและเขียวและทอคั่นด้วยฝ้ายสีแดง,เขียว,น้ำเงิน

ตีนซิ่น สูง :  15

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายสีน้ำเงินย้อมคราม

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายสีน้ำเงินย้อมคราม ใช้เทคนิคการขิดด้วยฝ้ายสีเหลือง

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา


กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร