ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00015 ซิ่นหมี่น้อย ตีนสิ้นดำ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
25/08/2008
ลำดับที่ 00015 ซิ่นหมี่น้อย ตีนสิ้นดำ
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00015

รหัส :  01-04-01-000015

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย ตีนซิ่นดำ

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่

ขนาด กว้าง :  158

ยาว :  85

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  ไม่พบ

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  68

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายสีดำ

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : ไหมใช้เทคนิคมัดหมี่ สีแดง,เหลือง,เขียว,และทอคั่นด้วยฝ้ายสีเขียวและดำ

ตีนซิ่น สูง :  17

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายสีดำ

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายสีดำใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายสีแดง,ขาว,เหลือง,เขียว,ส้ม

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา


กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร