ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00016 ซิ่นหมี่น้อย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/08/2008
ลำดับที่ 00016 ซิ่นหมี่น้อย
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com


ลำดับที่ :  00016

รหัส :  01-04-01-000016

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ และการจก

ขนาด กว้าง :  135

ยาว :  95

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  ไม่พบ

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  60

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่สีดำ

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : ไหมใช้เทคนิคมัดหมี่ สีแดง,สีเหลือง,สีเขียว,และสีดำทอคั่นด้วยฝ้ายสีดำไหมสีเขียว

ตีนซิ่น สูง :  35

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่ สีแดงใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายสีเหลือง,ขาว,ดำ,ไหมสีฟ้า

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา


กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร