ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00017 ซิ่นหมี่น้อย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/08/2008
ลำดับที่ 00017 ซิ่นหมี่น้อย
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com


ลำดับที่ :  00017

รหัส :  01-04-01-000017

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  ขิด มัดหมี่ จก

ขนาด กว้าง :  151

ยาว :  100

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  10.5

หัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่สีแดง

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่สีแดง,สีเขียว,ทอคั่นโดยใช้เทคนิคการขิดด้วยฝ้ายสีขาวและสีเหลือง

ตัวซิ่น สูง :  72

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายสีดำ

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : ไหมใช้เทคนิคมัดหมี่ สีแดง,เหลือง,เขียว,ดำทอคั่นด้วยไหมสีเหลือง

ตีนซิ่น สูง :  17.5

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่สีแดง ใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายสีเหลือง,สีขาว,สีดำและไหมสีเขียว

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา


กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร