ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00018 ซิ่นหมี่น้อย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/08/2008
ลำดับที่ 00018 ซิ่นหมี่น้อย
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com


ลำดับที่ :  00018

รหัส :  01-04-01-000018

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ และจก

ขนาด กว้าง :  136

ยาว :  100

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  9

หัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่สีแดง

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่สีแดง,เหลือง,เขียว,น้ำเงิน,ขาวทอสลับกัน

ตัวซิ่น สูง :  57

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่สีดำ

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : ไหมใช้เทคนิคมัดหมี่,สีแดง,สีเหลือง,สีเขียวและสีดำทอคั่นด้วยฝ้ายสีดำ,สีเขียว

ตีนซิ่น สูง :  34

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่สีแดงใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายสีเหลือง,สีส้ม,สีดำ,ไหมสีฟ้าและสีขาว

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา


กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร