ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00019 ซิ่นหมี่น้อย

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/08/2008
ลำดับที่ 00019 ซิ่นหมี่น้อย
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

 

ลำดับที่ :  00019

รหัส :  01-04-01-000019

ชื่อผ้า :  ซิ่นหมี่น้อย

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  มัดหมี่ และจก

ขนาด กว้าง :  136

ยาว :  93

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  72

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายสีดำ

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : ฝ้ายใช้เทคนิคมัดหมี่ สีน้ำเงินย้อมครามทอคั่นด้วยฝ้ายสีดำ,เขียว,แดง

ตีนซิ่น สูง :  21

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่สีแดง ใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายสีเหลือง,สีขาว,สีดำ,สีฟ้าและสีส้ม

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา


กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร