ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00020 ซิ่นก่าน ประเภทซิ่นซิ้ว

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/08/2008
ลำดับที่ 00020 ซิ่นก่าน ประเภทซิ่นซิ้ว
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

 


ลำดับที่ :  00020

รหัส :  01-05-01-000020

ชื่อผ้า :  ซิ่นก่าน ประเภทซิ่นซิ้ว

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  เป็นทิวสลับสี,ทอขิด,จก

ขนาด กว้าง :  135

ยาว :  102

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  9

หัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่ ทอเป็นทิวสลับสีแดง,สีเหลือง,สีเขียว,และทอขิดด้วยฝ้ายสีขาว

ตัวซิ่น สูง :  47

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายสีดำ

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง : ฝ้ายสีดำ ทอสลับด้วยฝ้ายสีเหลือง,สีแดงใช้เทคนิคการทอขิดด้วยไหมสีเขียวลายดอกจันทร์

ตีนซิ่น สูง :  46

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่สีแดง ใช้เทคนิคการจกด้วยไหม

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร