ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00021 ซิ่นก่าน

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/08/2008
ลำดับที่ 00021 ซิ่นก่าน
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com


ลำดับที่ :  00021

รหัส :  01-05-01-000021

ชื่อผ้า :  ซิ่นก่าน

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ทอเป็นทิวสลับสี,ทอขิด,จก

ขนาด กว้าง :  136

ยาว :  98

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  13

หัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่ ทอเป็นทิวสลับสีแดง,สีเหลือง,สีเขียว,และทอขิดด้วยฝ้ายสีเหลือง

ตัวซิ่น สูง :  41

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายสีดำ

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายสีดำใช้เทคนิคการขิดด้วยฝ้ายสีขาว,สีแดง,สีเหลือง,สีเขียว,ลายดอกลอด

ตีนซิ่น สูง :  44

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่สีแดงใช้เทคนิคการจกฝ้ายสีเหลือง,สีเขียว,สีดำ,สีขาวและสีส้ม

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร