ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00022 ซิ่นก่านประเภทซิ่นซิ่ว

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/08/2008
ลำดับที่ 00022 ซิ่นก่านประเภทซิ่นซิ่ว
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00022


รหัส :  01-05-01-000022

ชื่อผ้า :  ซิ่นก่านประเภทซิ่นซิ่ว

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ทอเป็นทิวสลับสี,ทอขิด,จก

ขนาด กว้าง :  142

ยาว :  99

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  11

หัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายทอเป็นทิวสลับสีแดง,สีเหลือง,สีเขียวและทอขิดด้วยฝ้ายสีขาวและสีเหลือง

ตัวซิ่น สูง :  62

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายสีดำ

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายสีดำใช้เทคนิคการขิดด้วยฝ้ายสีขาว,สีแดง,สีเหลือง,สีเขียว,ลายดอกลอด

ตีนซิ่น สูง :  26

ตีนซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายคู่ สีแดง

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายคู่ สีแดงใช้เทคนิคการจกด้วยไหมสีขาว,ฝ้ายสีน้ำเงิน,สีเขียว,สีเหลือง,สีส้ม

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร