ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00023 ซิ่นไขว้(ไหม)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
26/08/2008
ลำดับที่ 00023 ซิ่นไขว้(ไหม)
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00023


รหัส :  01-06-01-000023

ชื่อผ้า :  ซิ่นไขว้(ไหม)

ชนิด :  ฝ้าย และไหม

ลักษณะการทอ :  คั่นด้วยเทคนิคการขิด,มัดหมี่

ขนาด กว้าง :  144

ยาว :  85

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  13

หัวซิ่น เส้นยืน :  ไหมสีดำ

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ไหมสีแดงและสีดำ ทอคั่นด้วยเทคนิคการขิดโดยใช้ไหมสีขาวฝ้ายสีเหลือง

ตัวซิ่น สูง :  72

ตัวซิ่น เส้นยืน :  ไหมสีแดง,สีเขียว,ฝ้ายสีดำใช้เทคนิคมัดหมี่เส้นยืน.

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายสีดำ

ตีนซิ่น สูง :  ไม่พบ

ตีนซิ่น เส้นยืน :  -

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  -

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา


กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร