ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00030 ผ้าโจงกระเบนพื้น (2)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
28/08/2008
ลำดับที่ 00030 ผ้าโจงกระเบนพื้น (2)
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

 

ลำดับที่ :  00030
รหัส :  01-10-02-000030

ชื่อผ้า :  ผ้าโจงกระเบนพื้น (2)

ชนิด :  ฝ้ายและไหม

ลักษณะการทอ :  -

ขนาด กว้าง :  92

ยาว :  287

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน


ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายสีดำ

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ไหม สีเหลืองทอง

ตัวซิ่น สูง :  -

ตัวซิ่น เส้นยืน :  -

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตีนซิ่น สูง :  -

ตีนซิ่น เส้นยืน :  -

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  -

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา


กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร