ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00034 ผ้าห่มขาว

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/08/2008
ลำดับที่ 00034 ผ้าห่มขาว
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00034

รหัส :  01-12-03-000034

ชื่อผ้า :  ผ้าห่มขาว

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการจก

ขนาด กว้าง : 114

ยาว :  164

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1  ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  ฝ้ายสีขาว

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  ฝ้ายสีขาวใช้เทคนิคการจกด้วยฝ้ายสีแดง,สีเขียว,สีดำ,สีส้มทอเหมือนกัน 2 ผืนแล้วจึงเย็บต่อเข้าด้วยกันตามยาวขอบทั้ง 3 ด้านเย็บด้วยผ้าสีแดงขอบอีกด้านหนึ่งปล่อยชายครุย  

ตัวซิ่น สูง :  -

ตัวซิ่น เส้นยืน :  -

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตีนซิ่น สูง :  -

ตีนซิ่น เส้นยืน :  -

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  -

เส้นยืน :  -

เส้นพุ่ง :  -

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา


กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร