ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00042 ผ้าขาวม้า

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/08/2008
ลำดับที่ 00042 ผ้าขาวม้า
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com


ลำดับที่ :  00042

รหัส :  01-16-09-000042

ชื่อผ้า :  ผ้าขาวม้า

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ทอขัดเป็นตาราง

ขนาด กว้าง : 66

ยาว :  171

สูง :  10

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ใบ

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  -

ตัวซิ่น เส้นยืน :  -

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตีนซิ่น สูง :  -

ตีนซิ่น เส้นยืน :  -

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  -

เส้นยืน :  ฝ้ายสีขาว,สีน้ำเงิน,สีส้ม,สีเขียว

เส้นพุ่ง :  ฝ้ายสีแดง,สีน้ำเงิน,สีส้ม,สีเขียวและสีแดงทอขัดเป็นตาราง

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ซื้อมาจากหมอปรีชา

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร