ฐานข้อมูลผ้าไทครั่ง - ลำดับที่ 00050 ผ้าล้อ (1)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
29/08/2008
ลำดับที่ 00050 ผ้าล้อ (1)
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ลำดับที่ :  00050

รหัส :  01-19-13-000050

ชื่อผ้า :  ผ้าล้อ (1)

ชนิด :  ฝ้าย

ลักษณะการทอ :  ใช้เทคนิคการขิดและจก

ขนาด กว้าง : 68

ยาว :  154

สูง :  0

ราคา :  .0000

จำนวน :  1 ผืน

ได้มาโดย :  เงินงบกลาง 4 ล้าน

หัวซิ่น สูง :  -

หัวซิ่น เส้นยืน :  -

หัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตัวซิ่น สูง :  -

ตัวซิ่น เส้นยืน :  -

ตัวซิ่น เส้นพุ่ง :  -

ตีนซิ่น สูง :  -

ตีนซิ่น เส้นยืน :  -

ตีนซิ่น เส้นพุ่ง :  -

เส้นยืน :  ฝ้ายสีขาว

เส้นพุ่ง :  ฝ้ายสีขาวใช้เทคนิคการขิดและจกด้วยไหมสีส้ม,สีเขียว,ฝ้ายสีดำ,สีแดง,สีเหลือง

สภาพ :  ดี

ที่เก็บ :  ห้องผ้าไทครั่ง

ประวัติ :  -

หมายเหตุ :  ขอบผ้าทั้ง 4 ด้านเย็บด้วยผ้าฝ้ายสีแดง ซื้อจากหมอปรีชา

กลับไปที่หน้ารวม link - ฐานข้อมูลผ้าไทยครั่ง พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร