ตัวอย่างผ้าในพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร - ผ้ายก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ผ้ายก (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดจริง) ผ้ายก (คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดจริง)
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ตัวอย่างผ้าในพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร

(2 ชิ้น)