ตัวอย่างผ้าในพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร - ผ้าไททรงดำ

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ผ้าไททรงดำ (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com

ตัวอย่างผ้าไททรงดำ ในพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร