ตัวอย่างผ้าในพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร - ผ้าน้ำไหลน่าน

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
05/09/2008
ผ้าน้ำไหลน่าน (คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่)
ที่มา: 
พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร http://www.thaitextilemuseum.com


ตัวอย่างผ้าในพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร