ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา - ด้านการปกครอง เรื่อง เงินนาน (เงินหี)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
12/09/2008
ที่มา: 
เวปจาวเวียงสา http://www.wiangsa.org/

ภูมิปัญญาด้านการปกครอง  เรื่อง เงินนาน (เงินหี)

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ไฟล์แนบขนาด
wiangsa-admin07.pdf106.21 KB