ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง เรื่อง พระคาถาถอดพิษงู

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
16/09/2008
ที่มา: 
เวปจาวเวียงสา http://www.wiangsa.org/

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสาด้านหมอรักษา เรื่อง  เรื่อง พระคาถาถอดพิษงู

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเวียงสา 10 ด้าน  เวปจาวเวียงสา  จ.น่าน

ไฟล์แนบขนาด
wiangsa-cure-herb011.pdf53.93 KB