คนที่ปฏิบัติดีจริง ย่อมตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
30/11/2007
ที่มา: 
ระพี สาคริก
ไฟล์แนบขนาด
ตกไฟไม่ไหม้.doc30 KB