ประวัติศาสตร์ล้านนา - เจ้าเมืองเชียงใหม่สมัยราชวงศ์กาวิละ (เจ้าเจ็ดตน)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
01/10/2008
ที่มา: 
เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"

เจ้าเมืองเชียงใหม่สมัยราชวงศ์กาวิละ (เจ้าเจ็ดตน)

1. พระเจ้ากาวิละ (พ.ศ. 2325 – 2356)
----------------------------------------------------------------------------------


2. พระญาธัมมลังกา (เจ้าเชียงใหม่ช้างเผือก) (พ.ศ. 2359 – 2365)

----------------------------------------------------------------------------------

3. พระญาคำฝั้น (เจ้าหลวงเศรษฐี) (พ.ศ. 2366 – 2368)

----------------------------------------------------------------------------------


4. พระญาพุทธวงศ์ (เจ้าหลวงแผ่นดินเย็น) (พ.ศ. 2369 – 2389)

----------------------------------------------------------------------------------

5. พระเจ้ามโหตรประเทศ (พ.ศ. 2390 – 2397)

----------------------------------------------------------------------------------

 
6. พระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ (เจ้าชีวิตอ้าว) (พ.ศ. 2399 – 2413)

----------------------------------------------------------------------------------


7. พระเจ้าอินทวิชยานนท์ (พ.ศ. 2416 – 2439)

----------------------------------------------------------------------------------


8. พระเจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ (พ.ศ. 2444 – 2452)

----------------------------------------------------------------------------------

 
9. เจ้าแก้วนวรัฐ (พ.ศ. 2454 – 2482)

----------------------------------------------------------------------------------