วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
01/10/2008
สะพาน นวรัฐ (ขัวเหล็ก) กาดมั่ว กาดหลวงหรือกาดวโรรส ถนนท่าแพ กำแพงเมืองบริเวณแจ่งหัวลิ โบสถ์ แมคกิลวารี สะพาน นครพิงค์ สะพาน นวรัฐ (ขัวเหล็ก) ขบวนเกวียนรุ่นสุดท้ายบนถนนในเมือง เป็นขบวนเกวียนรุ่นสุดท้ายที่เข้ามาบนถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่     ก่อนที่เทศบาลนครเชียงใหม่     เริ่มประกาศห้ามนำเกวียน ในเขตเทศบาล     ตี้งแต่ พ.ศ. 2499 ภาพนี้ถ่ายที่     ถนนช้างม่อย ตอนโค้งวัดหนองคำ ปี พ.ศ. 2510 สังเกตุดูข้างขวา ที่มีรถจักรยานจอดอยู่ปัจจุบันยังคงสภาพเดิม คุ้มเจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่9 องค์สุดท้าย คุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ เดิมเป็นบ้านของหมดชิค ซึ่งขายให้กับเจ้าแก้วนวรัฐ เมื่อเจ้าแก้วนวรัฐพิราลัย  ทายาทได้ขายให้กับเถ้าแก่โอ้วเซียวทั้ง(ชู โอสถาพันธ์) ต่อมานายชูได้รื้อสร้างตลาดปัจจุบันเป็นร้านทอง ถนนท่าแพ ประมาณปี พ.ศ. 2440
ที่มา: 
เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ "ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"

ภาพเก่า : เชียงใหม่ในอตีด

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ :: http://www.geocities.com/lanna_thai/index.htm

เว็บไซต์ล้านนาคดี http://lanna.mju.ac.th/ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

"ทุกภาพ ทุกตัวอักษร มอบเป็นวิทยาทานแด่ทุกท่าน"