ธรรมะบรรรยาย,วาเลนไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่- พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
11/10/2008
ที่มา: 
ธรรมะบรรรยาย,วาเลนไทน์ สู่ความรักแท้ที่ยิ่งใหญ่ , พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), วัดญาณเวศกวัน