กล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษ เนื่องในงานสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ประจำปี 2538-2539 - ศ.ระพี สาคริก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
13/10/2008
ที่มา: 
ศ.ระพี สาคริก
ไฟล์แนบขนาด
เนื่องในงานสมัชชาเกษตรกรรมทางเลือกภาคใต้ประจำปี 2538-2539.pdf.pdf10.12 MB