ความหลากหลายทางชีวภาพอาจเป็นคลื่นปัญหาอีกลูกหนึ่งของชีวิตไทยที่สอนให้เข้าถึงสัจธรรมลึกซึ้งยิ่งขึ้น - ศ.ระพี สาคริก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
27/10/2008
ที่มา: 
ศ.ระพี สาคริก
ไฟล์แนบขนาด
pdf.pdf0 bytes