จากถังส้วมซึมที่ใช้แล้วเพียงใบเดียว ถึงลูกกล้วยไม้หลายแสนต้น ซึ่งถูกส่งไปขายแทบทั่วโลก - ศ.ระพี สาคริก

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
07/11/2008
ที่มา: 
ศ.ระพี สาคริก
ไฟล์แนบขนาด
21.pdf545.02 KB