ภาพดอกไม้ นิทรรศการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (1)

วันที่เอกสารถูกสร้าง: 
21/11/2008
ดอกไม้ในนิทรรศการพระเมรุ ดอกไม้ในนิทรรศการพระเมรุ ดอกไม้ในนิทรรศการพระเมรุ ดอกไม้ในนิทรรศการพระเมรุ ดอกไม้ในนิทรรศการพระเมรุ ดอกไม้ในนิทรรศการพระเมรุ ดอกไม้ในนิทรรศการพระเมรุ ดอกไม้ในนิทรรศการพระเมรุ ดอกไม้ในนิทรรศการพระเมรุ ดอกไม้ในนิทรรศการพระเมรุ ดอกไม้ในนิทรรศการพระเมรุ ดอกไม้ในนิทรรศการพระเมรุ
ที่มา: 
นฤมล บึงมูล

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ทรงเป็นพระธิดาพระองค์แรกใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประสูติเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ เวลา ๑๑.๐๗ น. หลังเที่ยง(ตามเวลาในประเทศอังกฤษ) ณ สถานพยาบาล เลขที่ ๔๘ Lexham gardens กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ พระนามในพระสูติบัตรเมื่อแรกประสูติ คือ เมย์ ตามเดือนที่ประสูติ

สมเด็จฯ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ทรงมีพระอนุชา ๒ พระองค์ คือพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร์ และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระภัทรมหาราช

ทรงสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา ๒ นาฬิกา ๕๔ นาที ในวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๑ สิริพระชนมายุ ๘๔ พรรษา ๗ เดือน ๒๗ วัน
(อ้างอิงที่มา : http://www.hrh84yrs.org/)

พระเมรุ

พระเมรุใช้สำหรับราชวงศ์ที่ทรงฐานานุศักดิ์เมื่อตายใช้ราชาศัพท์ว่า ทิวงคต
หรือ สิ้นพระชนม์ ในพระเมรุไม่มีพระเมรุทอง (โดย ศาสตราจารย์ น.อ.สมภพ ภิรมย์ ร.น. ราชบัณฑิต ที่มา : กระทู้ "พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ "
http://topicstock.pantip.com/library/topicstock/2006/11/K4862392/K486239...)

ดอกไม้ที่ใช้ประดับพระเมรุ
ดอกไม้จะเน้นสีฟ้า ม่วง และใช้จำนวนดอกไม้ทั้งสิ้น ๘๔ ชนิดตามพระชมมายุของสมเด็จพระพี่นางเธอฯ ประดับอยู่ทั่วบริเวณพระเมรุและรายรอบนิทรรศการเกี่ยวกับพระองค์